Systemy czyszczące

Systemy czyszczenia wstępnego i końcowego

Firma AFC-Holcroft oferuje wiele systemów mycia wodnego wstępnego i końcowego, gwarantujących uzyskanie najlepszych wyników czyszczenia. W systemach tych wykorzystujemy rozpylacze, rozpylacze nawilżające, taśmy wielostopniowe oraz bęben obrotowy. Systemy mycia wodnego wyposażone są w oczyszczalnie wody i wysokowydajne filtry koalescencyjne.

Systemy ogrzewania/utleniania wstępnego Pyro-Clean® oczyszczają i wstępnie ogrzewają detale, co poprawia wydajność systemu i minimalizuje odkształcenia termiczne, przy jednoczesnej redukcji liczby operacji przekazania detalu.