Generatory Lo-Dew

Lo-Dew 501/502

Opatentowany przez firmę AFC-Holcroft generator gazu Lo-Dew wytwarza szeroki zakres atmosfer, od egzotermicznych (101/102) po endotermiczne (501/502).  Działanie tego generatora bazuje na spalaniu kontrolowanych proporcji gazu i powietrza w zamkniętej komorze.  Produkty spalania zostają schłodzone w ten sam sposób jak w generatorze egzotermicznym 101.  Następnie do tych produktów spalania zostaje dodana kontrolowana ilość węglowodoru.  Uzyskana mieszanka trafia przez ogrzewany katalizator niklowy, tak jak w generatorze endotermicznym 302, i w tym opatentowanym procesie zostaje wytworzona specjalna atmosfera endotermiczna.

Dzięki prostej regulacji zaworem uniwersalny generator AFC-Holcroft Lo-Dew umożliwia wiele procesów obróbki cieplnej, od wyżarzania beznalotowego i spiekania (wymagających ubogiej mieszanki), przez hartowanie czyste, azotonawęglanie i nawęglanie (wymagające mieszanki pośredniej), po specjalne zastosowania wymagające niezwykle niskich punktów rosy.  

Gaz egzotermiczny stanowi produkt uboczny głównej reakcji grzejnej i odpowiada gazowi pochodzącemu z konwencjonalnego generatora endotermicznego.  Część tego gazu jest dostępna do wykorzystania zawsze, gdy potrzebna jest uboga atmosfera typu 101... jak podczas oczyszczania i/lub tworzenia osłony z gazu w zbiornikach gorącego oleju, nawet gdy generator wytwarza bogaty gaz końcowy.

W sytuacji wzrastającego nacisku na bardziej wydajne wykorzystanie gazu naturalnego generator endotermiczny Lo-Dew oferuje wyraźne zalety w stosunku do konwencjonalnych generatorów 301/302.  Opatentowany generator Lo-Dew wytwarza więcej atmosfery końcowej dla danej ilości gazu wyjściowego.

AFC-Holcroft World Headquarters

49630 Pontiac Trail 
Wixom, MI 48393 USA 
Sales@afc-holcroft.com 
Ph. 248-624-8191

AFC-Holcroft Europe

Plac Wolści 5 Mailbox 56
66-200 Świebodzin
Poland
Europe@afc-holcroft.com
Ph. +48 68 41 61 776

 

AFC-Holcroft Asian Operations

Unit 1912-1913, Founder Tower
No. 1122 Xin Jin Qiao Road
Pudong, Shanghai 201206, P. R. China
Asia@afc-holcroft.com
Ph. +86 21 5899 9100