Systemy czyszczące

Systemy czyszczenia wstępnego i końcowego

Firma AFC-Holcroft oferuje wiele systemów mycia wodnego wstępnego i końcowego, gwarantujących uzyskanie najlepszych wyników czyszczenia. W systemach tych wykorzystujemy rozpylacze, rozpylacze nawilżające, taśmy wielostopniowe oraz bęben obrotowy. Systemy mycia wodnego wyposażone są w oczyszczalnie wody i wysokowydajne filtry koalescencyjne.

Systemy ogrzewania/utleniania wstępnego Pyro-Clean® oczyszczają i wstępnie ogrzewają detale, co poprawia wydajność systemu i minimalizuje odkształcenia termiczne, przy jednoczesnej redukcji liczby operacji przekazania detalu.

 

 ConveyorCoverWithBorder

AFC-Holcroft World Headquarters

49630 Pontiac Trail 
Wixom, MI 48393 USA 
Sales@afc-holcroft.com 
Ph. 248-624-8191

AFC-Holcroft Europe

rue du 24-Septembre, 9 
CH-2800 Delémont 
Switzerland 
Europe@afc-holcroft.com
Ph. +41 32 475 56 16

 

AFC-Holcroft Asian Operations

Unit 1912-1913, Founder Tower
No. 1122 Xin Jin Qiao Road
Pudong, Shanghai 201206, P. R. China
Asia@afc-holcroft.com
Ph. +86 21 5899 9100