Systemy sterowania

Nadzorcze systemy sterowania pozwalają zapanować nad danymi

Technologia nieustannie się rozwija – a produkowane przez firmę AFC-Holcroft systemy sterowania procesami i nadzoru zawsze dotrzymują kroku najnowszym wymaganiom z zakresu gromadzenia danych i sprawozdawczości.

BatchMaster™

BatchMaster jest pakietem do zarządzania pojedynczym piecem nieprzelotowym, bazującym na opracowanym przez firmę AFC-Holcrofts i cieszącym się ogromnym powodzeniem systemie nadzoru nad procesami obróbki cieplnej o nazwie ProcessMaster™. Interfejsem HMI głównego operatora jest komputer NEMA 4 z przemysłowym dotykowym panelem LCD 15”, wyświetlającymi pełną paletę kolorów, Interfejs HMI komunikuje się ze sterownikiem PLC pieca nieprzelotowego. Taka konfiguracja umożliwia pełne operacyjne sterowanie piecem i została wybrana w celu zapewnienia prędkości komunikacji wymaganej do uzyskania niezawodnego przesyłania informacji. Kolorowy graficzny wyświetlacz LCD 15” pozwala wyświetlić różnorodne pętle sterowania, wartości zadane, wpisy receptur, dane śledzenia tendencji procesów oraz inne dane stanów analogowych i cyfrowych. Wszystkie parametry procesów są odczytywane co sekundę i zapisywane co minutę. Przestrzeni dyskowej wystarczy na przechowywanie danych procesów z okresu 10 lat.

BatchMaster™ – standardowe / opcjonalne funkcje

Standardowe:

 • Zarządzanie recepturami
 • Receptury standardowe
 • Sterowanie operacyjne
 • Sterowanie temperaturą i węglem
 • Alarmy
 • Zdalne wyświetlanie i drukowanie bazy danych BatchMaster'
 • Zestaw świateł
 • Ekrany
 • Oprzyrządowanie

Opcjonalne:

 • Rejestrator temperatur
 • Sterowanie przepływem gazu procesowego
 • Sterowanie prędkością pobudzania hartowania
 • Sterowanie prędkością wentylatora pieca
 • Połączenie poszczególnych systemów BatchMaster z wszechstronnym systemem nadzoru i zarządzania danych dla wielu pieców ProcessMaster™, AFC-Holcroft.

BeltMaster™

System zarządzania piecem AFC-Holcroft BeltMaster™ pozwala sterować następującymi parametrami pracy pieca:

 • Piec do nawęglania
 1. Temperatura
 2. Węgiel
 3. Prędkość taśmy
 • Hartowanie
 1. Temperatura
 • Mycie
 1. Temperatura
 • Piec do odpuszczania
 1. Temperatura
 2. Prędkość taśmy
System BeltMaster™ oferuje następujące funkcje
 • Przechowywanie i udostępnianie wszystkich istotnych identyfikatorów receptur detali
 • Konfiguracja zależna od określonej receptury
 • Śledzenie detali podczas ich przechodzenia przez linię pieca
 • Rejestrowanie wszystkich zadanych wartości i zmiennych procesowych co 60 sekund
 • Udostępnianie podsumowania danych zarejestrowanych dla każdej serii
 • Udostępnianie pakietu wyświetlania trendów we wszystkich monitorowanych punktach danych
 • Udostępnianie danych historycznych
 • Generowanie raportów

ProcessMaster™

System AFC-Holcroft ProcessMaster™ jest zaawansowanym pakietem oprogramowania komputerowego typu HMI/SCADA (interfejs człowiek-maszyna/ system nadzoru przebieg procesu i gromadzenia danych), opracowanym jako gotowe rozwiązanie, współpracujące z jak największą liczbą możliwych konfiguracji systemów piecowych. ProcessMaster™, sprzedawany od 1985 roku, jest adresowany wyłącznie do branży obróbki cieplnej i stanowi produkt perfekcyjnie dopasowany do potrzeb tej właśnie branży.

ProcessMaster™ zapewnia komunikację z większością sterowników temperatury procesów, węgla i PLC pieca, z rejestrowaniem danych parametrów wszystkich procesów i historii alarmów co minutę, udostępnianiem danych w formie graficznej w czasie rzeczywistym i z automatycznym sterowaniem recepturą dla pieca, interfejsem operatora i elastycznym raportowaniem w formie graficznej i tekstowej.